OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Čestice


Na veškerých veřejných akcích pořádáných obcí, bude pořizován zvukový a obrazový záznam pro potřeby obce.
Mapa


Virtuální prohlídka obce

Adresa:

Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Telefon / Fax:

+421 494 323 636

E-mail:

starosta@obeccestice.cz

mistostarosta@obeccestice.cz

ucetni@obeccestice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí, středa 8.00 až 12.00, 13.00 až 17.00Starosta:

Petr Vondráček, Čestice 120 (tel. 777 941 808, 724 179 770)

Zástupce starosty:

Simona Dvořáčková, Čestice 120 (tel. 607 550 319)

Zastupitelstvo:

Ing. Jitka Macháčková (předseda finančního výboru), Petr Hynek ( předseda výboru pro veřejný pořádek), Jana Janečková ( předseda kontrolního výboru), Richard Chaloupka, Mgr. Lucie Růžičková, Petr Javůrek, Jitka Lásková

kronikář – Iveta Diblíková

Účetní:

Markéta Hlaváčková (tel. 736 708 629)

Knihovna:

https://knihovnacestice.webk.cz/

WEB

Markéta Vondráčková

Dokumenty:

Hlášení rozhlasu

Jednací řád Obce Čestice

Obecně závazné vyhlášky

Povinně zveřejňované informace

Rozpočet – finance

Úřední deska obce

Úřední deska DSO Obecní voda

Zápisy a usneseníČEZ Distribuce – Plánované odstávky


Povodňový plán obce Čestice

SrážkoměrVyhodnocení bezpečnostní situace

www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Publicita Čestice JPO_2020

Územní plán obce

Žádosti a smlouvy:

Žádost na kácení stromu

Žádost o dotaci z rozpočtu obce

Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 – TJ SOKOL Čestice nad Orlicí-zveřejněno 23.5.2022

Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 – TJ SOKOL Čestice nad Orlicí-zveřejněno 17.12.2021

Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 – TJ SOKOL Čestice nad Orlicí-zveřejněno 10.8.2020