2003

Budování vodovodu v obci v nákladech více jak 14.000.000,-Kč firmou VCES a.s..

Aktualizace: 21.1.2009