2004

Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem firmou Stating.
Úprava koryta potoka firmou Povodí Labe a.s..Před úpravou.

Po úpravě.


Aktualizace: 21.1.2009