2006

Zimní údržba cest obecním traktorem je každoročně prováděna starostou obce.Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice s výstavbou pěti nájemních bytů.
Oslavy u příležitosti oslav 130-tého výročí a 40-tého výročí založení Mateřské školy v Česticích v červnu 2006


Viz. Hasiči

Altán umístěný v dolní části obce u nově označené cyklotrasy a pořízený ve spolupráci s DSO Orlice v roce 2006.Aktualizace: 21.1.2009