2007

Instalace altánu umístěného v Častolovických Horkách u označené cyklotrasy a pořízený ve spolupráci s DSO Orlice.Altán umístěný v horní části obce, rovněž u označené cyklotrasy a pořízený ve spolupráci s DSO Orlice.Přeložka elektrického vedení a stavba nového sloupu u víceúčelového hřiště.Rozšíření a oprava cesty, včetně rekonstrukce chodníku u hasičské zbrojnice.Oprava cest v obci prováděná firmou Kryšpín.

Úprava prašných cest frézovaným asfaltem vlastními silami.


Rekonstrukce cesty u vlakové zastávky v podobě pokládky nového asfaltového povrchu, včetně odvodnění, prováděná firmou Strabag a.s..


Nové nátěry tabulí a zdí ve škole a dále nátěry lehátek a chatky ve školce, provedené o letních prázdninách.


Instalace nových televizorů, videí, DVD přehrávačů a kamerových zvonků ve škole.Tradiční pořádání mše u opravené kapličky v čase posvícení.Služby občanům: např. doprava materiálu traktorem atd..Zahájení a průběh výstavby chodníku podél silnice I/11.
Rolba zakoupená pro místní hokejový klub a sloužící k úpravě přírodního ledu.Aktualizace: 21.1.2009