2017

Vzhledem k příznivému počasí byly na hřišti sehrány tři zápasy krajské soutěže mužů a sedm turnajů mládeže.


Díky nové technice, nasazení starosty a jednoho pracovníka obce se údržba komunikací daří zvládat.
Jarní úklid obce z pohledu obsluhy zametacího stroje (starosty).Turnaj „O POHÁR STAROSTY OBCE V NOHEJBALE“ v Česticích dne 4.3.2017 – dvanáctý ročník

sobotu 4. března se uskutečnil XII. ročník turnaje „O pohár starosty v NOHEJBALE“ v tělocvičně v Česticích a to za účasti deseti družstev. Díky finanční podpoře Čestické hospody byly předány hodnotné ceny.

Pořadí v turnaji

1.      PEKLO

2.      JANEČKOVI PSI

3.      PRINCEZNY

4.      TŘEBECHOVICE

5.      MAŘENKA

6.      VAGON

7.      ČESTICE

8.      TŘEBECHOVICE

9.      NÁHRADNÍCI

10.  GAUNEŘI

Jarní povodně v obci.Škody po větrných dnech koncem února – most u ubytovny


Frézování pařezů v dolní části obce.


Tradiční ukončení zimního období ve školce – vynášení Morény (smrtky) a její utopení v Divoké Orlici.
Nová výsadba zeleně v dolní části.


Odjezd cestovatelů „KOLEM SVĚTA ŽIGULEM 2017“ – 14.4.2017

Pálení čarodějnic 30.4.2017 - spolupráce SDH a obce.

Budování cesty pro výstavbu RD – lokalita Podchlumí 8.5.2017Nákup nové techniky pro zimní obdobíOdstranění nánosu na krajnicích komunikací (v podání pracovníka OPP na bagru a starosty obce při ruční nakládce) 16.5.2017.

Slavnostní akt předávání vlajek a znaků obcím, městysům a městům ČR - 31.5.2017Pokračování v odstranění nánosu na krajnicích komunikací - 7.6.2017.Slavnostní zakončení školy 28.6.2017


Rekonstrukce knihovny a obecního úřadu od 10.7.2017 do 30.7.2017
Práce během prázdnin v základní škole – malování, výměna osvětlení a nová kuchyňka pro žáky.


Ve školce se také nezahálí – nový vstup do chaty (před a po dokončení), rekonstrukce vchodu do budovy.Ani jídelna nezůstala o prázdninách pozadu.Škody na stromech po vichřici v srpnu.


Nové osvětlení v Častolovických horkách – srpen.Nové vybavení v kuchyni ZŠ a MŠ v září 2017.Vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad - konec září.

Zhotovení symbolů obce koncem září:

slavnostní vyšívaná vlajka s žerdí a hlavicí s tajnou schránkou

venkovní tištěná vlajka

smaltovaný ovál se znakem


Starosta obce se slavnostní vlajkou v zasedací místnosti OÚ.Dovoz kompostérů pro občany obce v rámci dotace DSO Orlice – říjen.Pokračování v budování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad - konec října.Instalace nového rozhlasu na HorkáchTradiční podzimní práce - štěpkování


Čistění potoka u stavidel.Budování dětského hřiště – kácení starých a nebezpečných stromů – listopad.

Vytrhání pařezů - listopad


Nový plot oddělující školkovou zahradu.Příprava budoucího doskočiště.


Připraveno pro budování cest.Kopání cest a doskočiště pro skok daleký
Instalace herních prvků a dokončení cestiček koncem listopadu.Turnaj „O POHÁR STAROSTY OBCE VE STOLNÍM TENISE“ v Česticích dne 17.11.2017 – třináctý ročník

pátek 17. listopadu se uskutečnil  XIII. ročník turnaje „O pohár starosty ve STOLNÍM TENISE“ v tělocvičně v Česticích.

Pořadí v turnaji

Tabulka soutěže 2017 – mládež (9 hráčů)

1.  Hartmanová Lucie

2.  Holubář Martin

3.  Sláma Jaroslav

4.  Chaloupka Richard

5.  Kolář Aleš

6.  Kolář Richard

7.  Dialog Vojtěch

8.  Kopecká Leona

9.  Javůrek Jakub
Zahájení výstavby kanalizace Olešnice – Čestice a intenzifikace ČOV Častolovice

Rekonstrukce komunikace na Horkách - příprava – 8.12.2017

Rekonstrukce komunikace na Horkách – podkladní vrstva – 12.12.2017


Rekonstrukce komunikace na Horkách – finální vrstva – 13.12.2017
Aktualizace: 15.12.2017