DOSTIHOVÁ STÁJJezdecký klub SSM

Jezdecký oddíl byl založen v roce 1967 po dohodě s tehdejším předsedou JZD Čestice Ladislavem Kapuciánem a založil jej mladý člen JZD Josef Kolář. V představenstvu JZD nebylo tenkrát pro jezdecké koně žádné velké pochopení. JZD v té době nebylo ještě natolik stabilizováno a bylo proto třeba vynakládat prostředky do jiných oblastí než do jezdeckých koní. Přesto několik milovníků koní ze řad členů JZD tuto myšlenku podpořilo a jezdecký klub v počtu asi 20 členů byl přece jen založen.

Zpočátku nebylo však k dispozici téměř nic, co by sloužilo k potřebnému vybavení oddílu. Uzdečky byly vozové, sedla stará vojenská, koně tažní, jízdárna žádná, stáj byla sice pěkná, ale zařízená pro tažné koně, bez boxů.

Vše co bylo třeba, se budovalo brigádnicky a často proti vůli některých členů představenstva JZD, kteří pro tento sport neměli pochopení. Na budování jezdeckého oddílu bylo vynaloženo hodně práce, ale vše přineslo později své výsledky.

Pro jezdecký sport vyhovoval ve stáji jen jeden kůň a to Gembis. Josef Kolář si byl vědom, že dobré jezdecké koně bude nejlépe získávat vlastním chovem a tak se již v roce 1968 narodilo první hříbě Norek. Výcvik jezdců se prováděl jen na tažných koních, proto se žádná sláva z jezdeckých závodů nesklízela. Ještě tentýž rok se podařilo přesvědčit předsedu JZD, aby koupil jednoho plnokrevníka. Byla to tehdy legendární klisna Matra po Varin z Mača. V tomto roce byl také prvně uspořádán jezdecký den v Česticích, na kterém se rovněž prvně představili čestičtí jezdci a koně z JZD. Nutno říci, že hned dobře. Gembis výborně skákal parkur a Matra zvítězila v ukázkovém steeplechase. Tohoto jezdeckého dne se zúčastnil i tehdejší ministr dopravy Dr. František Řehák, čestický rodák, který pro vítěze věnoval putovní pohár ministra dopravy, o který se jezdilo řadu let při jezdeckých dnech v Česticích. Vždy se jej podařilo v Česticích uhájit.

V této době se začalo jezdit i na závody, pořádané jinými oddíly např. do Moravan, na Zlatou podkovu do Ratibořic, kde čestičtí koně Gembis a Matra s jezdci Kolářem a Sajdlem získali první místa. Jezdec Kolář jezdil Matru sám a ze 7 startů slavil 5x vítězství. Po výborných výsledcích Matry odsouhlasilo představenstvo JZD nákup dalšího plnokrevníka, který byla Pasta a to již začalo orientování na dostihovou činnost. Z původních 20 lidí jich z oddílu celá řada odešla a noví členové začali tvořit budoucí jádro opravdových koníčkářů. V roce 1970 se konal první start dostihové stáje na závodišti v Olomouci, kde Pasta zahynula. Na její místo byl zakoupen ryzák Paravan po Korbel z Paráda. Tažní koně pomalu z jezdecké stáje mizeli a na jejich místa přicházeli noví, perspektivnější.

Členové jezdeckého klubu pořádali sběry železa, různé brigády a za výtěžky byla zakoupena klisna Moravice po Cejlon z Mesina. Klisny byly připouštěny a tak se rodila další série nadějných dostihových koní, kteří posilovali naděje na úspěšné proniknutí na dostihové dráhy. A tak se v roce 1972 poprvé zúčastňuje čestický Paravan dostihu v rámci Velké pardubické, i když neúspěšně. V roce 1973 startuje Paravan na Velké pardubické znovu v dostihu o cenu Vltavy s amatérem Janem Štěpánem a to již slaví první umístění našich barev v mezinárodním dostihu.

I při čestických jezdeckých dnech byli domácí koně stále velice úspěšní. V roce 1974 si v rámci dostihů Velké pardubické zlomila nohu klisna Matra a tak se stala druhým koněm, o kterého stáj přišla na dostihovém závodišti.

V roce 1976 byl do dostihové stáje zakoupen ryzák Jílec. Tento plnokrevník byl vedle čestických odchovanců Markýzy, Moline a Madrigáta dalším nadějným dostihovým koněm. V této době byla již práce jezdeckého klubu zaměřena na chov dostihových koní a specializována na dostihovou činnost.

( Zde sice náš komentář končí, ale jezdectví se prakticky provozuje v Česticích až do současné doby s několika výraznými úspěchy v dostihovém sportu. )

A nyní několik fotografií:


Jeden z mnoha úspěchů - předání cen za 2. místo v roce 1987 na dostizích v Pardubicích.Jezdectví se stalo zálibou i našeho minulého starosty.


Tento krásný sport stále přitahuje milovníky koní všech věkových kategorií.