Přestupky

Nepořádek u hasičské zbrojnice.

Krádeže kanalizačních vpustí.Otáčení na hřištích.Zničené cesty při uzavírkách na silnici I/11.Jízda po cyklostezce.

Ničení dopravního zančení.Znečistěné cesty.Poškozené stromy podél cyklostezky (děkujeme příště opět něco zasadíme)

17.11.2017 – HOŠI DĚKUJEM (proč se nudit ve sváteční den) aneb rychlá oprava – starosta + Pňáček
Pořádek v okolí kontejnerů na objemný odpad aneb on to nějaký … uklidí – říjen 2018.Legrácka místní omladiny – 3.11.2019Říjen 2021 – již byl dlouho klid.Říjen 2023