TĚLOCVIČNA V ČESTICÍCH

Ceník 2010

Upřesnění výstavby
Díky tomu, že celé dlouhé roky nemají žáci naší školy i ostatní děti z obce žádnou tělocvičnu a tak když odcházejí do škol druhého stupně neznají cvičení na žádném nářadí, vznikl nápad o vybudování nové a prostorné tělocvičny.

Přístavba nové tělocvičny byla zahájena v listopadu roku 2001. Projekt navrhl ing. Lerch , který zpracovával i dřívější rekonstrukci pohostinství. Projektovou dokumentaci vypracovalo EVČ Pardubice - pracoviště R atelier Rychnov nad Kněžnou. Generálním dodavatelem stavby byla firma VCES Olomouc s.r.o., která je členem Stavebního koncernu VCES. Stavbyvedoucím byl Ing. Pavel Ulrych a vlastní stavbu řídil mistr František Řičař. Stavba byla financována ze státního rozpočtu a náklady na ni čitéměř 18 milionů korun. Stavební dozor zajišťoval Ing. Michal Fenik - Inreka s.r.o. Kostelec nad Orlicí.

Mimo kvalitně vybavené locvičny se v objektu nachází sociální zázemí, sklad nářadí, herna na stolní tenis - balkon a posilovna. Tělocvična je využívána místní mateřskou a základní školou. V odpoledních hodinách místní tělovýchovnou jednotou SOKOL, která má v obci již velmi dlouhou tradici a dále širokou veřejností jako sportovní zařízení vhodné pro vyznavače volejbalu, basketbalu, nohejbalu, malé kopané, badmintonu, stolního tenisu, tenisu, florbalu či kondičního cvičení.Zahájení stavby v listopadu 2001.


Na sváření konstrukce se pracovalo dnem i nocí.Pokládání střechy stěžovaly mrazy.

Napojení tělocvičny na stávající objekt pohostinství.


Pohled do rozestavěného vnitřku stavby.Budování posilovny.Celkový pohled na dokončované dílo.Dokončená tělocvična uvnitř.Plně vybavená nářaďovna.Stolní tenis - balkon.Posilovna.Pozvánka na slavnostní otevření tělocvičny 30.11.2002Slavnostní projev starosty obce u příležitosti otevření.Přestřižení pásky provedl dřívější starosta obce Petr Ženka spolu s nastupujícím starostou Petrem Vondráčkem před téměř 300-sty občany a pozvanými hosty.
Aktualizace: 9.2.2007