ÚŘEDNÍ DESKA

2023

2022

2021

2020


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

DSO „Orlice“

Oznámení o zveřejnění

5.1.2023


2

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Oznámení o zahájení územního řízení – Čestice par. 323 – kNN – 1, 2

23.1.2023

7.2.2023

3

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška, opatření obecné povyhy, stanovení přech. úpr. provozu na poz. komun. 1, 2

1.2.2023

16.2.2023

4

Obec Čestice

Výroční zpráva 2022

1.2.2023

16.2.2023

5

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška, opatření obecné povyhy, stanovení přech. úpr. provozu na poz. komun. 1, 2

3.2.2023

20.2.2023

6

Obec Čestice

Návrh rozpočtu 2023 – 1, 2

7.2.2023

22.2.2023

7

DSO „Obecní voda“, Častolovice

Návrh rozpočtu 2023

16.2.2023


8

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

16.2.2023

23.2.2023

9

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Rozhodnutí č.1/2023 o umístění stavby -1, 2

27.2.2023

15.3.2023

10

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rychnov nad Kněžnou

Seznam nedostatečně identifikováných vlastníků – 1

2

27.2.2023

1.1.2024

11

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – 1, 2, 3

7.3.2023

22.3.2023

12

Drážní úřad, Praha

Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou

17.3.2023

3.4.2023

13

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – 1, 2

6.4.2023

21.4.2023

14

Finanční úřad, Hradec Králové

Veřejná vyhláška

12.4.2023

27.4.2023

15

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

20.4.2023

5.5.2023

16

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

25.4.2023

3.5.2023

17

AQUA SERVIS RK

Porovnání všech popložek výpočtu ceny pro vodné a stočné – rok 2022

2.5.2023

17.5.2023

18

Státní pozemkový úřad, pobočka Rychnov nad Kněžnou

Pověření ke vstupu na pozemky – KoPÚ Čestice u Častolovic -1, 2, 3, 4, 5

4.5.2023

1.1.2024

19

Drážní úřad, Praha 2

Veřejná vyhláška - Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice 3. část - 1. etapa rozhodnutí 25323

12.5.2023

29.5.2023

20

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na poz. Komunikaci – 1, 2

22.5.2023

6.6.2023

21

Obec Čestice

Výzva k odstranění vozidla

31.5.2023

15.6.2023

22

Obec Čestice

Závěrečný účet obce – 1,2,3,4

5.6.2023

29.6.2023

23

DSO „Obecní voda“, Častolovice

Závěrečný účet DSO OV – 1,2,3,4

5.6.2023

22.6.2023

24

DSO „Orlice“

Závěrečný účet DSO ORLICE

5.6.2023

22.6.2022